Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Zawartość stron

Głównym celem SPO RZL jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.

Realizacja niniejszego celu przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w okresie programowania 2004 - 2007 realizował następujące projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Rok 2004

1. Projekt „MŁODZIEŻ 2004 – Biłgorajski Program Wsparcia Młodzieży na Rynku Pracy" - Działanie 1.2 SPO RZL.

 • Cel programu: Aktywizacja zawodowa młodzieży.
 • Beneficjenci: młodzież do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej zgodnie z Uzupełnieniem SPO RZL zarejestrowani w PUP Biłgoraj – ogółem 295 osób.
 • Formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże zawodowe, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.
 • Rezultaty projektu: 295 osób skorzystało z poradnictwa zawodowego, 291 z pośrednictwa pracy, 259 osób podniosło kwalifikacje zawodowe, 6 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, 30 osób odbyło przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 120 osób zostało skierowanych do odbycia stażu oraz 4 osoby rozpoczęły działalność gospodarczą.
 • Kwota dofinansowania projektu: 587.955,00 zł.
 • Całkowita wartość projektu: 809.153,00 zł.
 • Czas realizacji: 01 kwietnia 2004r. – 31 lipca 2005r.

2. Projekt „WSPARCIE - Biłgorajski Program Przeciwdziałania i Zwalczania Długotrwałego Bezrobocia" – Działanie 1.3 SPO RZL.

 • Cel programu: Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.
 • Beneficjenci: osoby długotrwale bezrobotne pozostające w ewidencji urzędu poniżej 12 miesięcy zarejestrowane w PUP Biłgoraj - ogółem 234 osoby.
 • Formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.
 • Rezultaty projektu: 234 osoby skorzystały z poradnictwa zawodowego, 224 osoby z pośrednictwa pracy, 211 osób podniosło kwalifikacje zawodowe, 15 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, 54 osoby skierowano do odbycia przygotowania zawodowego oraz 10 osób rozpoczęło działalność gospodarczą.
 • Kwota dofinansowania projektu: 420.751,0 zł.
 • Całkowita wartość projektu: 586.814,00 zł.
 • Czas realizacji: 01 kwietnia 2004r. – 31 lipca 2005r.
   

Rok 2005

1. Projekt„PERSPEKTYWY – Program Aktywizacji Zawodowej Młodzieży z Powiatu Biłgorajskiego" - Działanie 1.2 SPO RZL .

 • Cel programu: Aktywizacja zawodowa młodzieży zamieszkującej w powiecie biłgorajskim.
 • Beneficjenci: młodzież do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej zgodnie z Uzupełnieniem SPO RZL zarejestrowani w PUP Biłgoraj – ogółem 303 osoby.
 • Formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże zawodowe, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.
 • Rezultaty: 303 osoby skorzystały z poradnictwa zawodowego, 295 osób z pośrednictwa pracy, 130 osób podniosło kwalifikacje zawodowe, 14 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, 120 osób skorzystało ze staży zawodowych i 45 osób z przygotowania zawodowego oraz 8 osób rozpoczęło działalność gospodarczą.
 • Kwota dofinansowania projektu: 741.552,92 zł.
 • Całkowita wartość projektu: 1.021.845,00 zł.
 • Czas realizacji: 01 marca 2005r. – 30 kwietnia 2006r.

2. Projekt „NOWY START – Przeciwdziałanie Długotrwałemu Bezrobociu w Powiecie Biłgorajskim" Działanie 1.3 SPO RZL.

 • Cel programu: Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.
 • Beneficjenci: osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP Biłgoraj - ogółem 243 osoby.
 • Formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.
 • Rezultaty : 243 osoby skorzystały z poradnictwa zawodowego, 236 z pośrednictwa pracy, 166 osób podniosło kwalifikacje zawodowe, 12 osób podjęło zatrudnienie, 70 osób odbyło przygotowanie zawodowe oraz 7 osób rozpoczęło działalność gospodarczą.
 • Kwota dofinansowania projektu: 471.080,00 zł.
 • Całkowita wartość projektu: 644.096,00 zł.
 • Czas realizacji: 01 marca 2005r. – 30 kwietnia 2006r.
   

Rok 2006 – 29.02.2008

1. Projekt „SZANSA DLA MŁODYCH" - Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży SPO RZL.

 • Cel programu: Aktywizacja zawodowa młodzieży.
 • Beneficjenci: młodzież do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej zgodnie z Uzupełnieniem SPO RZL zarejestrowani w PUP Biłgoraj - ogółem 561 osób.
 • Formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osobom dojeżdżającym na poszczególne formy wsparcia zostaną wypłacone zwroty kosztów dojazdu.
 • Rezultaty : 325 osób objętych zostanie poradnictwem zawodowym, 539 pośrednictwem pracy, 325 osób podniesie kwalifikacje zawodowe, 214 osób skorzysta ze staży zawodowych oraz 22 osoby rozpoczną działalność gospodarczą.
 • Kwota dofinansowania projektu: 1.479.432,01 zł.
 • Całkowita wartość projektu: 1725.277,01zł.
 • Czas realizacji: 01 stycznia 2006r. – 29 lutego 2008r.

2. Projekt „POWRÓT DO PRACY " - Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia SPO RZL.

 • Cel programu: Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.
 • Beneficjenci: osoby długotrwale bezrobotne oraz pozostające w ewidencji urzędu poniżej 12 miesięcy zarejestrowane w PUP Biłgoraj - ogółem 544 osoby.
 • Formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osobom dojeżdżającym na poszczególne formy wsparcia zostaną wypłacone zwroty kosztów dojazdu.
 • Rezultaty : 544 osoby objęte zostaną poradnictwem zawodowym, 490 pośrednictwem pracy, 320 osób podniesie kwalifikacje zawodowe, 214 osób skorzysta z przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz 54 osoby rozpoczną działalność gospodarczą.
 • Kwota dofinansowania projektu: 1.547.370,35 zł.
 • Całkowita wartość projektu: 1.782.043,35 zł.
 • Czas realizacji: 01 stycznia 2006r. – 29 lutego 2008r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę