Telefony bezpośrednie - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Telefony bezpośrednie

Dyrektor – Danuta Łagożna 84 6850000 pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
p.101 Sekretariat 84 6850001 pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
 
    CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – Referat Usług Rynku Pracy           
st.6 Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy Halina Bazan 84 6850017 halina.bazan@pupbilgoraj.pl
st.2 Pośrednictwo pracy -  Obsługa pracodawców Aleksandra Szymanek 84 6850036 aleksandra.szymanek@pupbilgoraj.pl
st.3 Pośrednictwo pracy -  Obsługa pracodawców Teresa Oleszek 84 6850021 teresa.oleszek@pupbilgoraj.pl
st.4 Pośrednictwo pracy -  Obsługa pracodawców Agata Obszyńska 84 6850020 agata.obszynska@pupbilgoraj.pl
st.5 Pośrednictwo pracy -  Obsługa pracodawców Anna Trojanowska 84 6850033 anna.trojanowska@pupbilgoraj.pl
st.7 Poradnictwo zawodowe Maria Jezierska 84 6850041 eliza.kominek@pupbilgoraj.pl
st.8 Poradnictwo zawodowe,  organizacja szkoleń Dorota Skwarek 84 6850018 dorota.skwarek@pupbilgoraj.pl
st.9 Organizacja szkoleń -  Specjalista ds. rozwoju zawodowego, KFS Anna Kopaczewska 84 6850027 anna.kopaczewska@pupbilgoraj.pl
st.10 Pośrednictwo pracy - gminy: Biłgoraj, Obsza , Łukowa, Aleksandrów Iwona Plichta 84 6850030 iwona.plichta@pupbilgoraj.pl
st.11 Pośrednictwo pracy - gminy: Turobin , Frampol, Potok Górny. miasto Biłgoraj: litery A-J Anna Mielech 84 6850022 anna.mielech@pupbilgoraj.pl
st.12 Pośrednictwo pracy - gminy: Tarnogród, Biszcza, Goraj, miasto Biłgoraj: litery K-R Małgorzata Starońska 84 6850023 malgorzata.staronska@pupbilgoraj.pl
st.13 Pośrednictwo pracy - gminy: Józefów, Księżpol, Tereszpol, miasto Biłgoraj: litery S-Ź Małgorzata Łukasik 84 6850024 malgorzata.lukasik@pupbilgoraj.pl
p.12 Zatrudnianie cudzoziemców: rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, wydawanie
zezwoleń na pracę sezonową
Urszula Jabłońska-Ligaj
Ewelina Bzdyra
84 6850043 urszula.jablonska@pupbilgoraj.pl
ewelina.bzdyra@pupbilgoraj.pl
p.11 Punkt doradztwa dla młodych "Zielona przestrzeń" Eliza Kominek
Bartłomiej Taborek
84 6850042
573 864 791
eliza.kominek@pupbilgoraj.pl
bartlomiej.taborek@pupbilgoraj.pl
zielona@pupbilgoraj.pl
 
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ -  Referat Instrumentów Rynku Pracy
p.118   Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy Lucyna Kozak 84 6850003 lucyna.kozak@pupbilgoraj.pl
p.105 Wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, dotacje PFRON, Ewa Madycka 84 6850046 ewa.madycka@pupbilgoraj.pl

p.106
Staże, bony stażowe, roboty publiczne Małgorzata Sawa 84 6850014 malgorzata.sawa@pupbilgoraj.pl
Staże, bony stażowe, dofinansowanie zatrudnienia  50+ , roboty publiczne Barbara Ksiądz 84 6850026 barbara.ksiadz@pupbilgoraj.pl
p.107 Projekty, prace interwencyjne (gm. Józefów , gm. Biłgoraj) Katarzyna Linert 84 6850011 linert@pupbilgoraj.pl
Projekty, prace społecznie – użyteczne, bony na zasiedlenie Artur Proć 84 6850015 a.proc@pupbilgoraj.pl
Prace interwencyjne Izabela Skubis 84 6850025 izabela.skubis@pupbilgoraj.pl
p.108 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Joanna Zarosa-Napora 84 6850013 joanna@pupbilgoraj.pl
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Beata Grabias 84 6850032 beata.grabias@pupbilgoraj.pl
 
Wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, PFRON Anna Mazur 84 6850012 anna.mazur@pupbilgoraj.pl
 


 
Dział Ewidencji i Świadczeń
p.2 Kierownik Działu Ewidencji
i Świadczeń                             
Halina Kwik 84 6850038 halina.kwik@pupbilgoraj.pl
p.1 Wypłata zasiłków,  stypendiów z tytułu kontynuowania nauki, świadczeń
z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, zaświadczenia, dodatki aktywizacyjne
Ewa Tochman 84 6850028 ewa.tochman@pupbilgoraj.pl
Stypendia stażowe Magdalena Słupska 84 6850016 magdalena.slupska@pupbilgoraj.pl
p.2 Ewidencja
Rejestracja
Rejestracja
Ewa Szponar
Aleksandra Zerebiec
Jacek Kostrubiec
84 6850038
84 6850034
84 6850034
ewa.szponar@pupbilgoraj.pl
aleksandra.zerebiec@pupbilgoraj.pl
jacek.kostrubiec@pupbilgoraj.pl
p.105 Rejestracja Martyna Sulowska 84 6850019 martyna.sulowska@pupbilgoraj.pl
p.105 Cyfryzacja Danuta Dechnik 84 6850046 danuta.dechnik@pupbilgoraj.pl
  
Dział Organizacyjny
p.121 Kierownik Działu Organizacyjnego

Inspektor Ochrony Danych, zamówienia publiczne
Magdalena Mazur

Janusz Małek
84 6850004

84 6850035
magdalena.mazur@pupbilgoraj.pl
janusz.malek@pupbilgoraj.pl
iod@pupbilgoraj.pl
p.103 Sprawy organizacyno-administracyjne, zamówienia publiczne
Kadry
Sekretariat
Ewelina Kita
Agnieszka Zubala  
 
84 6850005

84 6850001
ewelina.kita@pupbilgoraj.pl
agnieszka.zubala@pupbilgoraj.pl
  Archiwum   84 6850040  
Stanowiska samodzielne  
p.121 Radcy prawni Elżbieta Pindor,
Marek Błaszczak
84 6850031 elzbieta.pindor@pupbilgoraj.pl
marek.blaszczak@pupbilgoraj.pl
p.120 Informatyk , sprawy dot. ubezpieczeń społecznych Jacek Mazur,
Krzysztof  Krawczykiewicz
84 6850010  84 6850006 jacek.mazur@pupbilgoraj.pl
krzysztof.krawczykiewicz@pupbilgoraj.pl
it@pupbilgoraj.pl

 
  
Dział Finansowo- Księgowy
p.119 Główna Księgowa   Alicja Kozak 84 6850008 alicja.kozak@pupbilgoraj.pl
p.104 Księgowość Beata Łukasik,  
Ewa Matyjach
 
84 6850009 beata.lukasik@pupbilgoraj.pl
ewa.matyjach@pupbilgoraj.pl
 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę