Telefony bezpośrednie - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Telefony bezpośrednie

Dyrektor – Danuta Łagożna 84 6850000 pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
p.101 Sekretariat Agnieszka Zubala 84 6850001 pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
 
    CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – Referat Usług Rynku Pracy           
st.6 Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy Halina Bazan 84 6850017 halina.bazan@pupbilgoraj.pl
st.3 Poradnictwo zawodowe Eliza Kominek
Dorota Skwarek
84 6850041 eliza.kominek@pupbilgoraj.pl
dorota.skwarek@pupbilgoraj.pl
st.4 Pośrednictwo pracy -  Obsługa pracodawców Agata Obszyńska 84 6850020 agata.obszynska@pupbilgoraj.pl
st.7 Pośrednictwo pracy -  Obsługa pracodawców Anna Trojanowska 84 6850033 anna.trojanowska@pupbilgoraj.pl
st.8 Pośrednictwo pracy -  Obsługa pracodawców Teresa Oleszek 84 6850021 teresa.oleszek@pupbilgoraj.pl
st.9 Organizacja szkoleń -  Specjalista ds. rozwoju zawodowego, KFS Anna Kopaczewska 84 6850027 anna.kopaczewska@pupbilgoraj.pl
st.10 Organizacja szkoleń -  Specjalista ds. rozwoju zawodowego, KFS Beata Grabias 84 6850030 beata.grabias@pupbilgoraj.pl
st.11 Pośrednictwo pracy - gminy: Biłgoraj, Turobin , Łukowa Aleksandrów, Frampol
m. Biłgoraj: litery A, B, C, Ć, D, E, F
Iwona Plichta
Anna Mielech
84 6850022 iwona.plichta@pupbilgoraj.pl
anna.mielech@pupbilgoraj.pl
st.12 Pośrednictwo pracy - gminy: Tarnogród, Biszcza, Tereszpol,
m. Biłgoraj: litery G, H, I, J, K, L, Ł, M, N
Eliza Kominek
Dorota Skwarek
84 6850023 eliza.kominek@pupbilgoraj.pl
dorota.skwarek@pupbilgoraj.pl
st.13 Pośrednictwo pracy - gminy: Józefów, Potok Górny, Obsza Goraj Księżpol,
m. Biłgoraj: litery O, P R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź
Małgorzata Łukasik
Małgorzata Starońska
84 6850024 malgorzata.lukasik@pupbilgoraj.pl
malgorzata.staronska@pupbilgoraj.pl
p.11 Zatrudnianie cudzoziemców: rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, wydawanie zezwoleń na pracę sezonową Urszula Jabłońska-Ligaj
Maria Jezierska
Dominika Zarosa
Ewelina Bzdyra
84 6850042
84 6850043
urszula.jablonska@pupbilgoraj.pl
maria.jezierska@pupbilgoraj.pl

dominika.zarosa@pupbilgoraj.pl
ewelina.bzdyra@pupbilgoraj.pl
 
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ -  Referat Instrumentów Rynku Pracy
p.118 Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy Lucyna Kozak 84 6850003 lucyna.kozak@pupbilgoraj.pl
 
p.108
 
Wyposażenia  i doposażenia stanowisk pracy, PFRON Ewelina Kita 84 6850012 ewelina.kita@pupbilgoraj.pl
Dotacje Halina Piróg 84 6850013 halina.pirog@pupbilgoraj.pl
Wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, PFRON, Ewa Madycka 84 6850046 ewa.madycka@pupbilgoraj.pl
p.106 Staże, bony stażowe, roboty publiczne Małgorzata Sawa 84 6850014 malgorzata.sawa@pupbilgoraj.pl
Staże, bony stażowe, , roboty publiczne Barbara Ksiądz 84 6850026 izabela.skubis@pupbilgoraj.pl
p.107 Projekty, prace interwencyjne (gm. Józefów , gm. Biłgoraj) Katarzyna Linert 84 6850011 linert@pupbilgoraj.pl
Projekty, prace społecznie – użyteczne, bony na zasiedlenie Artur Proć 84 6850015 a.proc@pupbilgoraj.pl
Prace interwencyjne, dofinansowanie zatrudnienia  50+ Izabela Skubis 84 6850025 barbara.ksiadz@pupbilgoraj.pl
 
Dział Ewidencji i Świadczeń
p.2 Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń (p.o.) Halina Kwik 84 6850038 halina.kwik@pupbilgoraj.pl
p.1 Wypłata zasiłków,  stypendiów z tytułu kontynuowania nauki, świadczeń
z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, zaświadczenia, dodatki aktywizacyjne
Ewa Tochman 84 6850028 ewa.tochman@pupbilgoraj.pl
Stypendia stażowe Magdalena Słupska 84 6850016 magdalena.slupska@pupbilgoraj.pl
p.2 Ewidencja
Rejestracja
Rejestracja
Ewa Szponar
Aleksandra Zerebiec
Jacek Kostrubiec
84 6850038
84 6850034

84 6850034
ewa.szponar@pupbilgoraj.pl
aleksandra.zerebiec@pupbilgoraj.pl
jacek.kostrubiec@pupbilgoraj.pl
p.12 Rejestracja Martyna Sulowska 84 6850029 martyna.sulowska@pupbilgoraj.pl
p.105 Cyfryzacja Danuta Dechnik
Jacek Kostrubiec
84 6850019,
84 6850036
danuta.dechnik@pupbilgoraj.pl
jacek.kostrubiec@pupbilgoraj.pl
  
Dział Organizacyjny
p.121 Kierownik Działu Organizacyjnego

Inspektor Ochrony Danych, zamówienia publiczne
Magdalena Mazur

Janusz Małek
84 6850004

84 6850035
magdalena.mazur@pupbilgoraj.pl
janusz.malek@pupbilgoraj.pl
iod@pupbilgoraj.pl
p.103 Sprawy organizacyno-administracyjne, zamówienia publiczne
Kadry
Joanna Zarosa-Napora,
Agnieszka Zubala  
84 6850005 joanna@pupbilgoraj.pl
agnieszka.zubala@pupbilgoraj.pl
  Archiwum   84 6850040  
Stanowiska samodzielne  
p.121 Radcy prawni Elżbieta Pindor,
Marek Błaszczak
84 6850031 elzbieta.pindor@pupbilgoraj.pl
marek.blaszczak@pupbilgoraj.pl
p.120 Informatyk , sprawy dot. ubezpieczeń społecznych Jacek Mazur,
Krzysztof  Krawczykiewicz
84 6850010  84 6850006 jacek.mazur@pupbilgoraj.pl
krzysztof.krawczykiewicz@pupbilgoraj.pl
it@pupbilgoraj.pl

 
  
Dział Finansowo- Księgowy
p.119 Główna Księgowa Alicja Kozak 84 6850008 alicja.kozak@pupbilgoraj.pl
p.104 Księgowość  Beata Łukasik,  
Ewa Matyjach
84 6850009 beata.lukasik@pupbilgoraj.pl
ewa.matyjach@pupbilgoraj.pl
 
 
 
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę