Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


Rynek pracy

  •   Zaproszenie dla pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników
  •   Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 20 marca 2018 roku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy według poniższych założeń:
  •   Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.
  •   Dzień 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy w PUP
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (II) - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Powiat biłgorajski  OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01-31.12.2016 r.  CELE PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

„Outplacement dla oświaty” Projekt partnerski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu realizuje projekt partnerski pt. „ Outplacement dla oświaty " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2. Liderem Partnerstwa jest Wojewódzki Urząd Pracy w...

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I: DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY I OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO, W TYM DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ ODDALONYCH OD RYNKU PRACY, TAKŻE POPRZEZ LOKALNE INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW DZIAŁANIE 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA – PROJEKTY PUP Projekt...

Projekt pn. „AKTYWNOSĆ I PRACA” realizowany w ramach RPO WL 2014-2020

REALIZOWANY W RAMACH: OSI PRIORYTETOWEJ 9 RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020; PRIORYTET INWESTYCYJNY 8I: DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY I OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO, W TYM DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ ODDALONYCH OD RYNKU PRACY, TAKŻE POPRZEZ LOKALNE...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę