INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Lista zawodów
Kod Nazwa
753103 Kapelusznik-czapnik
751203 Karmelarz
421103 Kasjer bankowy
523001 Kasjer biletowy
523002 Kasjer handlowy
523003 Kasjer w zakładzie pracy
421104 Kasjer walutowy
343905 Kaskader filmowy
833101 Kierowca autobusu
833201 Kierowca autocysterny
834101 Kierowca ciągnika rolniczego
833202 Kierowca ciągnika siodłowego
832201 Kierowca mechanik
834401 Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
833203 Kierowca samochodu ciężarowego
832202 Kierowca samochodu dostawczego
832203 Kierowca samochodu osobowego
833102 Kierowca trolejbusu
334101 Kierownik biura
132301 Kierownik budowy
122102 Kierownik do spraw sprzedaży
134402 Kierownik domu pomocy społecznej
134301 Kierownik domu spokojnej starości
121201 Kierownik działu kadr i płac
132403 Kierownik działu zakupów
143907 Kierownik firmy sprzątającej
612202 Kierownik gospodarstwa hodowli drobiu
611302 Kierownik gospodarstwa ogrodniczego
613002 Kierownik gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej
612109 Kierownik gospodarstwa produkcji zwierzęcej
611201 Kierownik gospodarstwa sadowniczego
611401 Kierownik gospodarstwa upraw mieszanych
611101 Kierownik gospodarstwa upraw polowych
142003 Kierownik hurtowni
522203 Kierownik kas
134105 Kierownik placówki wsparcia dziennego
522201 Kierownik sali sprzedaży
142004 Kierownik sklepu / supermarketu
522202 Kierownik stoiska w markecie
833103 Kierujący tramwajem (motorniczy)
522102 Kioskarz
754301 Klasyfikator wyrobów przemysłowych
511202 Konduktor
821901 Konfekcjoner wyrobów gumowych
711101 Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń
351201 Konserwator sieci i systemów komputerowych
753201 Konstruktor odzieży
432305 Konstruktor rozkładów jazdy
524302 Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej
242305 Konsultant do spraw kariery
251102 Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
313901 Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych
511204 Kontroler biletów
314401 Kontroler jakości produktów spożywczych
311937 Kontroler jakości wyrobów przemysłowych
421106 Kontroler rozliczeń pieniężnych
315403 Kontroler ruchu lotniczego
311503 Kontroler stanu technicznego pojazdów
325904 Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
242102 Koordynator projektów unijnych
263508 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
731208 Korektor (naprawiacz) instrumentów muzycznych
441302 Korektor tekstu
731803 Koronkarka
229903 Kosmetolog
514202 Kosmetyczka
311201 Kosztorysant budowlany
722102 Kowal wyrobów zdobniczych
753104 Kożusznik
731503 Krajacz szkła
516301 Kremator
753202 Krojczy
421202 Krupier
263206 Kryminolog
331301 Księgowy
263501 Kurator sądowy
441202 Kurier
323007 Kynoterapeuta (dogoterapeuta)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę